Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je multimedija novinarka na portalu Al Jazeere Balkans. 

Nakon Titovog rezidencijalnog stana na Manhattanu, dogovorena je i prodaja ambasade i rezidencije bivše SFRJ u Tokiju.
Ovu godinu obilježili su regionalni sportski uspjesi, rješavanje dugogodišnjih sporova, te tehnološka dostignuća.
NATO
Osim pripreme oružanih snaga i vojne industrije, BiH će morati raditi i na ekonomskom razvoju, vladavini prava...
Pakt o migracijama koji će u Marakešu prihvatiti brojne zemlje još jednom podijelio svijet.
Iako padaju cijene nafte na svjetskom tržištu, cijene goriva u BiH ostaju 1,2 eura, nešto jeftinije nego u Francuskoj.
Bez obzira za koji popis stanovništva se odluči CIK, neka od stranaka će biti nezadovoljna i otežati formiranje vlasti.
Oglasi