Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je multimedija novinarka na portalu Al Jazeere Balkans. 

Poražavajući podaci o nepismenosti i neobrazovanosti žena u BiH te o diskriminaciji na tržištu rada.
Nakon Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije predstavnici EU dolaze u BiH, gdje će im se predati odgovori na Upitnik.
Pojedini ljudi unajmljuju druge da izdržavaju više starijih osoba, kako bi naslijedili stanove, rentali ih i prodali.
Vlasti u BiH još nisu izradile državni program integrisanja EU, jedan od najbitnijih dokumenta na evropskom putu.
Iako postoje pravosnažne presude, brojni objekti gdje su se desila ubistva i silovanja danas nemaju ni spomen ploču.
Gotovo 60 posto penzionera u Federaciji BiH, ima penziju od 160 eura, penzionirani iz državnih službi više od 1000 eura.
Oglasi