Umut Uras

Umut Uras je online producent na Al Jazeeri English. Izvještavao je o sporu oko Kipra, turskoj i EU politici. Specijaliziran je u oblasti međunarodnih odnosa, a većinom piše o vanjskoj politici i diplomatiji. 

Oglasi