Tara Keck

Tara Keck je profesorica neuronauke i viši istraživač stipendista britanske istraživačke zaklade Wellcome Trust na Katedri za neuronauku, fiziologiju i farmakologiju Univerzitetskog koledža u Londonu. Na čelu je istraživačkog tima koji istražuje neuroplastičnost – sposobnost mozga da se prilagodi, promijeni i nauči u odgovoru na sredinu koja se mijenja. Njeno istraživanje je fokusirano na razumijevanje mehanizama koji leže u osnovu neuroplastičnosti u odrasloj dobi i tokom starenja i njihov poremećaj bolestima vezanim za proces starenja.

Populaciju koja stari prati više potreba za zdravstvenom i socijalnom njegom.
Oglasi