Taif Alkhudary

Taif Alkhudary je službenica za ljudska prava u grupi za ljudska prava MENA.

Saudijska Arabija se obavezala da će ukinuti sistem muškog starateljstva. Pobrinimo se da ovo ne budu prazne riječi.
Oglasi