Smaragda Klino

Smaragda Klino je novinarka iz Sarajeva. Autorica je knjige Hazreti Hatidža Kubra.

Tih dana jula, ratne 1994. silazeći niz Logavinu u mirisno predvečerje (nekako je u ratu cvijeće mirisalo zanosnije i...
Oglasi