Sina Toosi

Sina Toossi je viši istraživač u Nacionalnom iransko-američkom vijeću (NIAC).

Sankcije koje je uveo SAD nanose štetu narodu Islamske Republike, ali guraju državne elite koje donose kohezione odluke.
Oglasi