Sandeep Gopalan

Sandeep Gopalan je zamjenik vicekancelara za akademske inovacije i profesor prava na Univerzitetu Deakin.

Jednom kada se Sjeverna Koreja otvori, kineske poduzeća će iskoristiti priliku,a to ne ide u prilog SAD-u.
Oglasi