Saida Mustajbegović

Saida Mustajbegović je sociologinja i novinarka, koja je većinu profesionalnog angažmana provela u dnevniku Oslobođenje i sedmičniku BH Dani. Sarađivala je sa brojnim časopisima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a objavljuje i prozu. Posljednjih godina najviše radi na pravno-socijalnim analitičkim projektima i istraživanjima. 

Iz knjige Milene Prajndlsberger-Mrazović iz 1908. godine može se mnogo naučiti i danas, kaže Dragana Tomašević.
Profesor i glumac Admir Glamočak govori o 'Audiciji', komediji, ulogama i saradnji sa Nadom Đurevskom...
Srbijanski historičar smatra da stabilna društva, koja su načisto sa samima sobom, ne prakticiraju revizionizam.
Direktor Baki-hanuma medrese u Prijepolju bavi se proučavanjem i djelovanjem kulturno prosvjetnog društva Gajret.
Piše: Saida Mustajbegović - "Džeparenje" sada prepoznajem među intelektualcima, biznismenima, umjetnicima.....
Sarajlije su doprinosile gradu tri decenije, uglavnom dobrovoljno se odričući dijela zarade.
Oglasi