Said Haj

Said Haj je palestinski ljekar, pisac, istraživač i analitičar političkih dešavanja u Turskoj.

Kad je Turska zauzela Al-Bab, pažnja je odmah usmjerena na Manbij i Raqqu, što je dovelo do brzih pomaka na terenu.
Piše:
Mišljenje: Mnogo toga je napisano a još više rečeno o razlozima za podnošenje ostavke prije njene obznane, a i kasnije.
Piše:
Opcije koje stoje pred turskim centrima odlučivanja su složene i limitirane sa neizvjesnim posljedicama.
Piše:
Oglasi