Safet Pozder

Safet Pozder rođen je 20. marta 1980.godine u Mostaru. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 2003 je na dužnosti glavnog imama u Prozoru. Autor je zbirke hutbi Otključajmo naša srca te poeme Ptica, a bijah Haris. Objavio je više tekstova, kolumni, prijevoda sa arapskog i engleskog jezika a u pripremi mu je i prvi roman. 

Safet Pozder - Ostala je priča o građevinskom promašaju stoljeća o kome se i danas uči i izučava na fakultetima.
Piše: Safet Pozder - Nakon smrti muža ostala je sama u kući, ali i sama kao pravoslavka u Prozoru.
Blagdani su, na određeni način, spoj religijskog učenja i propisa s jedne te narodnog folklora i običaja s druge strane.
Piše: Safet Pozder - Čamcima su se prevozili bolesni i stari a bilo je slučajeva da su se u njima porađale i trudnice.
Sve je počelo izradom predmeta potrebnih za svakodnevni život, a danas Derviš pravi zdjele, posuđe i drvene džamije.
Piše: Safet Pozder - Paralelno s Damirom, ali ipak prilično u njegovoj sjeni, tenis igra i Mirza Bašić.
Oglasi