Safet Pozder

Safet Pozder rođen je 20. marta 1980.godine u Mostaru. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 2003 je na dužnosti glavnog imama u Prozoru. Autor je zbirke hutbi Otključajmo naša srca te poeme Ptica, a bijah Haris. Objavio je više tekstova, kolumni, prijevoda sa arapskog i engleskog jezika a u pripremi mu je i prvi roman. 

Sa smrću mnogih majstora u bh. čaršijama ugasili su se i zanati. Tako je i u Prozoru, gdje su opstal tek neki zanati.
Pjesnik Adem Garić je i aktivni imam; i sam priznaje da je to neobična pozicija.
Šaćir je za života napravio desetak čamaca, ali mu je najdraži Velež, čamac-autobus, koji je prevozio po 30 ljudi.
Piše: Safet Pozder - U Prozoru su mnogi jučer uzeli slobodan dan da bi pratili izricanje presude hrvatskoj 'šestorki'.
U Kovačevom Polju kod Prozora već 14 godina porodica Derve Kmetaša održava farmu koja ima 2.000 kokoši.
Piše Safet Pozder: U šumu se već odavno ide i radi nafake. Tačnije, u šumi se itekako može pristojno zaraditi.
Oglasi