Safet Pozder

Safet Pozder rođen je 20. marta 1980.godine u Mostaru. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Od 2003 je na dužnosti glavnog imama u Prozoru. Autor je zbirke hutbi Otključajmo naša srca te poeme Ptica, a bijah Haris. Objavio je više tekstova, kolumni, prijevoda sa arapskog i engleskog jezika a u pripremi mu je i prvi roman. 

Sve je počelo izradom predmeta potrebnih za svakodnevni život, a danas Derviš pravi zdjele, posuđe i drvene džamije.
Piše: Safet Pozder - Paralelno s Damirom, ali ipak prilično u njegovoj sjeni, tenis igra i Mirza Bašić.
Kada je babo htio istupiti u kolonu za strijeljanje, za ruku ga je povukao čovjek iz Prozora i istupio umjesto njega.
Piše: Safet Pozder - Da li će ova bh. općina i dalje slaviti blagdan Malu Gospu kao svoj dan, ili 11. august i prvo...
Piše: Safet Pozder - Na karijeri mu se mora čestitati, a valja priznati i da ima solidno selektorsko iskustvo.
Piše: Safet Pozder - Nikada ranije Prozor krajem decembra nije blistao i treperio kao ovaj put.
Oglasi