Robert Wintemute

Robert Wintemute profesor zakona za zaštitu ljudskih prava na Kraljevskom koledžu u Londonu.

Sa željom da izgleda kao demokratsko društvo sa jevrejskom većinom, Izrael je izabrao - prikriveni aparthejd.
Oglasi