Rešad Dautefendić

Rešad Dautefendić je novinar iz Sarajeva.

Znatna sredstva izdvajaju se za edukaciju djece, a uče ih šta je pravilno da učine s ambalažnim otpadom.
Većina recikliranog ambalažnog otpada, uglavnom papira i plastike, izvozi se kao sirovina u susjedne zemlje.
Ako bi svi koristili svoje torbe za kupovinu umjesto kesa, masa otpada na deponijama smanjila bi se za 130.000 tona.
Država je sustav zbrinjavanja ambalažnog otpada dala na upravljanje državnom Fondu za zaštitu okoliša.
U procesu eurointegracija Bosna i Hercegovina usklađuje svoje zakonodavstvo s pravnim tekovinama Evropske unije.
Pred Evropskim sudom je blizu 1.650 tužbi vezanih za štednju u ovim bankama, podnesenih u ime skoro 8.000 štediša.
Oglasi