Petar Protić

Petar Protić

Petar Protić je novinar i nezavisni istraživač iz Beograda. Novinarsku djelatnost započeo je kao glavni urednik listova Student i Vidici, a kasnije je sarađivao sa više medija, pri čemu se najviše zadržao u beogradskom Novom Magazinu i na Radio Beogradu.

O državljanstvima kao agensima modernih političkih zajednica i etniciteta za Al Jazeeru govori Igor Štiks.
Oglasi