Petar Protić

Petar Protić je novinar i nezavisni istraživač iz Beograda. Novinarsku djelatnost započeo je kao glavni urednik listova Student i Vidici, a kasnije je sarađivao sa više medija, pri čemu se najviše zadržao u beogradskom Novom Magazinu i na Radio Beogradu.

Uoči otvaranja Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, kineski umjetnik Hu Yun poredi institucije u Kini i regiji.
Libanski režiser Junaid Sarieddeen, koji s pozorišnom trupom radi sa izbjeglicama, boravio je i u Srbiji.
Najstariji trag silovanja seže u antiku a najrecentniji su oni iz BiH, gdje su žene muslimanke bile žrtve silovanja.
Sociologinja i muzikologinja Ana Petrov analizira 'povratničke koncerte' nekadašnjih jugoslavenskih zvijezda...
Gal Kirn, istraživač kultura, govori o historijskom revizionizmu jugoslavenske spomeničke kulture.
O državljanstvima kao agensima modernih političkih zajednica i etniciteta za Al Jazeeru govori Igor Štiks.
Oglasi