Petar Arsovski

Petar Arsovski je politički analitičar iz Skoplja.

Grčka je prihvatila da u, sada novoj, Sjevernoj Makedoniji živi narod koji se naziva Makedonci.
Oglasi