Nudžejma Softić

Nudžejma Softić je lektorica na Al Jazeeri Balkans. Magistrica je Književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Dobitnica je nagrade Univerziteta u Sarajevu za naučnoistraživački rad.

Pripadam onoj generaciji koja je rođena baš u nevrijeme, nekoliko godina pred rat – niti u vrijeme da može zapamtiti...
Oglasi