Nudžejma Bećar

Nudžejma Bećar je lektorica na WEB portalu Al Jazeere Balkans. Magistrica je Književnosti naroda BiH, te bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i dobitnica nagrade Univerziteta u Sarajevu za naučnoistraživački rad.

Oglasi