Nermina Avdukić

Nermina Avdukić je novinarka portala Al Jazeere Balkans.

Udruženja SUBNOR-a iz FBIH danas organizuju antifašistički pohod na Stolac.
Al Jazeera je istražila kolika je zastupljenost maloljetničkih brakova i koje su posljedice tog čina.
Doktori vakcine smatraju ključnim u prevenciji zaraznih bolesti, a sve više roditelja odbija vakcinacije.
Vlada FBiH od 2008. godine do danas nikada nije za sigurne kuće dala više od 100.000 eura.
Praksa većine zemalja u Evropske unije je da država plaća pokušaje medicinski pomognute oplodnje. U BiH to nije slučaj.
Zakonima u Bosni i Hercegovini dozvoljeno je da se izrečena kazna za ratne zločine do godinu dana preinači u novčanu.
Oglasi