Nataša Gaon-Grujić

Nataša Gaon-Grujić rođena je u Sarajevu. Nakon neuspjelog pokušaja upisa na Akademiju scenskih umjetnosti upisuje se na Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, kojem se vraća 2013. godine. Mada je njena profesionalna karijera vezana za prodaju i marketing, ostala je vjerna čitanju i povremenom pisanju. Živi i radi u Sarajevu.

Piše: Nataša Gaon-Grujić - U posljednje vrijeme dopustila sam da me pojede umor, umor od osjećaja odustajanja, umor od...
Kada sam bila dijete voljela sam biti pratnja mojoj baki u njenim odlascima na pijacu. Zabavljalo me to što je baka sa...
Piše: Nataša Gaon Grujić - Zar je danas toliko pogrešno biti antifašista? Zar je danas toliko pogrešno biti čovjek? Zar...
Piše: Nataša Gaon-Grujić - A kada se neko, ipak, odluči voljeti razvedenu ženu, i još sa djecom, pitat će svijet – šta...
Piše: Nataša Gaon Grujić - A šta će se desiti kada nestane humanost? Šta bi se desilo da zaista nemamo srca?
Piše: Nataša Gaon-Grujić - Možete li samo zamisliti kako bi zagrmilo kada bi preko pola miliona ljudi u BiH u istom...
Oglasi