Nabil Albukiri

Nabil Albukiri je novinar i publicist iz Jemena. Direktor je Arapskog foruma za istraživanja sa sjedištem u Sani.

[Mišljenje] Interakcija između vjere, države i društva, predstavlja snagu koja je spriječila vojni udar proveden unutar...
Oglasi