Muhammad Idrees Ahmad

Muhammad Idrees Ahmad predaje digitalno novinarstvo na Univerzitetu u Stirlingu.

Šta nam posjeta grupe novinara i aktivista Damasku može reći o 'opravdavanju' genocidnih režima...
Oglasi