Muhamed Jusić

Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar dešavanja na Bliskom istoku i na Balkanu. Kolumnist je glasila IZ-a BiH Preporod, saradnik magazina Start BiH za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".

Bezbroj je prepreka na putu postizanja održivog primirja, a o mirovnom dogovoru i budućnosti Sirije da i ne govorimo.
Svaka analiza razloga koji su doveli do pada Halepa može se razumjeti kao skretanje pažnje s izvršioca zločina.
Kada bismo mi iz BiH htjeli biti podli, onda bismo tužakali Hrvatsku za oživljavanje ustaštva i rehabilitaciju fažizma.
Odluka kojom će, kao i razvojem situacije, sigurno na gubitku biti i Turci i ideja ujedinjene Evrope.
Trumpova politika prema Bliskom istoku još je nepoznata, ali mnogi se pribojavaju uticaja savjetnika Walida Pharesa.
Mediji, političari i akademska zajednica moraju prestati podilaziti masama i trčati za profitom.
Oglasi