Muhamed Jusić

Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar dešavanja na Bliskom istoku i na Balkanu. Kolumnist je glasila IZ-a BiH Preporod, saradnik magazina Start BiH za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".

Odluka kojom će, kao i razvojem situacije, sigurno na gubitku biti i Turci i ideja ujedinjene Evrope.
Trumpova politika prema Bliskom istoku još je nepoznata, ali mnogi se pribojavaju uticaja savjetnika Walida Pharesa.
Mediji, političari i akademska zajednica moraju prestati podilaziti masama i trčati za profitom.
Pad Dabiqa je težak udarac ISIL-ovoj ideologiji jer će morati objasniti zašto se nije obestinilo šta obećali.
Površan pregled evropske političke i medijske scene odaje dojam da je islam postao najbitnije pitanje Evrope.
Ovo nije prvi put da se peta vjerska dužnost svake muslimanke i muslimana politizira.
Oglasi