Mladen Obrenović

Mladen Obrenović je novinar web portala Al Jazeere Balkans. Do dolaska u Sarajevo bio je angažiran na tportalu u Zagrebu. Prije toga je godinama radio kao dopisnik Jutarnjeg lista i Glasa Slavonije iz Vukovara. Novinarsku karijeru je počeo u lokalnim medijima na istoku Hrvatske.

Dok je u svijetu alarm odavno uključen i veliki spremno dočekuju novu recesiju, na Balkanu se bave drugim problemima.
Zar nije neobično da se jedan od najviših zvaničnika BiH pojavljuje gotovo uvijek uz rame predsjedniku Srbije?
Netransparentnost financiranja kampanja otvara sumnje, jer dug se mora vratiti, a cijenu uglavnom plaćaju građani.
Ili se svađaju s novinarima, ili ih izbjegavaju, ili ih biraju, ili ih zaobilaze - različita je praksa kandidata.
Na putu BiH prema EU stvoriti uvjete da se završi mandat OHR-a, poželjeli su bh. političari, no o tome ne odlučuju oni.
Komunikacija na relaciji EU - Velika Britanija, a pogotovo u Londonu, bit će sve užarenija u pokušaju traženja rješenja.
Oglasi