Predsjednik bh. entiteta RS iz Beograda je u BiH unio 200.000 eura, koje je uredno prijavio na aerodromu u Banjoj Luci.
Gotovo petina ugovora o javnim nabavkama sklopljenih u posljednje dvije godine u BiH zaključena je u četiri oka.
Jasno je da se BiH ne smije prepustiti domaćim političarima koji su uzrok odlaska 100.000 građana u tri godine.
Vučiću nisu mrska poređenja s Titom, iako je primjerenije njegovu poziciju porediti sa onom koju je imao Milošević.
Već nekoliko mjeseci Hrvatska Elektroprivreda vodi ozbiljne razgovore o mogućem preuzimanju Termoelektrane Stanari.
Na površinu je isplivao mulj korupcije zaklonjen nacionalnim interesima, dok samo pare utječu na političke saveze.
Oglasi