Uz stećke su smještena i muslimanska mezarja, pravoslavna i katolička groblja, što govori o kontinuitetu suživota.
Sredstvima je predviđena kupovina prostora za potencijalnog investitora koji će otvoriti fabriku za proizvodnju stolica.
Prošle godine na prijavljeno je 29 radnji, a 40 odjavljeno, trend zatvaranja u poređenju sa otvaranjem se nastavlja.
Izbjeglice, migranti i tražioci azila u Belgiji nakon dvije godine čekanja suočavaju se sa odlukom vlasti o zahtjevu.
Razlog protesta je ponuđena okupna cijena od 1,90 KM za malinu.
Na okruglim stolovima koji će biti održani u Srebrenici razgovarat će se o načinima ulaganja u cijelu regiju.
Oglasi