Sacha Baron Cohen ismijava aktuelnu političku scenu SAD-a te ukazuje na društvene anomalije prisutne u toj zemlji.
Autor dokumentarca Nebojša Slijepčević govori kako se odlučio raditi priču o životu pripadnika manjina na Balkanu.
Teret je priča o pojedincu koji se suočava sa teretom ostavštine zločinačke politike i mentalitetom njenog prihvatanja.
Istraživačka novinarska priča u novoj seriji Oštri predmeti pretvara se u detektivsku potragu za serijskim ubicom.
Logično i očekivano je da svaki novi direktor donese u pozorište nešto svoje, svoj način viđenja i vođenja pozorišta...
SFF je odvojen od realnosti jer je inicijator brojnih promjena, ističe selektorica glavnog Takmičarskog programa.
Oglasi