Mirza Sadiković

Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Piše: Mirza Sadiković - Džemre je proljetni udar koji mijenja prirodu, ali može li to džemre promijeniti našeg čovjeka.
Svi posmrtni ostaci ekshumiranih žrtava spremljeni su u Šejkovači. Tu počinje i završava svaka nada.
Iako je Nermina Ramić slijepa od djetinjstva, ona slika kao da to nije; slika život, ljude, galaksije, pravi skulpture.
U kompaniji Agrokomerc iz Velike Kladuše desila se jedna od najvećih afera u bivšoj Jugoslaviji.
Za kamene kugle, pronađene u Velikoj Kladuši, pretpostavlja se da su nastale prije 30 miliona godina.
Kolone automobila i autobusa vikendom i praznicima stižu u Bihać, Veliku Kladušu, Cazin, kao što se nekada išlo u Trst.
Oglasi