Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Uz otvorene nade u Drvaru pokušavaju dokučiti izgubljene perspektive, jer su grad prvih povratnika, ali i pokajnika.
UNESCO je upozorio na zagađenje Plitvičkih jezera i zaprijetio stavljanjem na listu svjetske baštine u opasnosti.
U Hrvatskoj ne odustaju od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, tri kilometra od granice s BiH.
Piše: Mirza Sadiković - Dijele li se ljudi na dobre i loše i rađaju li se dobri ili se dobrota vježba?
Udaljeni samo 30 kilometara jedan od drugog, dva grada su za dvije godine prešla težak i mukotrpan put.
Piše: Mirza Sadiković - Kakvo li je ovo vrijeme kad ujeda za dušu i srce i, što je najgore, ubija ljude u ljudima,...
Oglasi