Mirza Sadiković

Mirza Sadiković se bavi novinarstvom i publicistikom. Novinarski posao je počeo u listu Oslobođenje, nastavio u Radio-televiziji Sarajevo, kasnije RTVBiH. Objavljivao u više regionalnih listova, publikacija i časopisa. Poseban ton u njegovom novinarsko-publicističkom interesovanju je ratna tematika i dokumentaristika rata u BiH.

Zaštita šuma kestena u Cazinskoj krajini i Hrvatskoj finansirat će se u okviru IPA projekata u iznosu 590.000 eura.
Priča o drijenu ne može se početi bez Drvaraca i Drvara, gradića u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Tri petrovačka para slave velike životne jubileje, jer živjeti u bračnoj zajednici duže od pola vijeka velika je stvar.
Ubijeni su bacani s litice, a onda su na njih bačena eksplozivna sredstva i velike količine kamenja.
Njena kulturno-historijska vrijednost nije još do kraja valorizirana, a niti stavljena u funkciju obogaćivanja turističk
Iako je saradnja između Kostajnica za svaku pohvalu, granično pitanje između BiH i Hrvatske nije precizno utvrđeno.
Oglasi