Mirnes Kovač

Mirnes Kovač je novinar i politički analitičar iz Sarajeva. Magistrirao je međunarodne odnose na Univerzitetu Sussex u Velikoj Britaniji. Bavi se praćenjem i analizom političkih procesa u regiji Bliskog istoka i Balkana.

Christchurc, Novi zeland, Napad
Ledi krv u žilama to što je Brenton Tarrant imao inspiraciju u likovima i simbolima nama čitkim i zvukovima poznatim.
Slučaj Rushdie otvara pitanje: zašto nema fetvi koje će osuditi svetogrđe slobode koje je nespojivo sa islamom?
Geopolitička pozicioniranja ruskih kompanija i kapitala na Balkanu zaogrnuta su u okvire antikorupcijske priče.
Nezavršeni konflikti iz prošlosti su zasnovani na mitomanskim lažima.
Robert Herbst, ugledni američki jevrejski intelektualac, uputio je pismo svojim sunarodnjacima druge vjere.
Magazin Time je za ličnost godine 2018. proglasio novinare, na čelu sa ubijenim Jamalom Khashoggijem.
Oglasi