Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.

Jedna je žila kucavica ili vena koja se provlači njegovom biografijom – privredni kriminal.
Kroz Krajinu je do sada prošlo 70.000 ilegalnih migranata a 4.000-5.000 je uvijek tu.
Legendarni rudar iz Breze, ikona rada i lik sa novčanice od 20.000 dinara, živio je u skladu sa svojim prezimenom.
Dr. Merdžanić jedan je od rijetkih preživjelih prijedorskih ljekara logoraša iz Trnopolja.
Migranti u prihvatnim centrima i napuštenim razvalinama socijalističkih firmi bit će smješteni u novi kamp.
Digitalna alternativa u nastavi je nužnost, a u skoroj budućnosti sasvim sigurno sastavni dio obrazovnog procesa.
Oglasi