Midhat Dedić

Midhat Dedić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u dnevnoj i periodičnoj štampi, te na radiju i televiziji. Višestruko je nagrađivan za svoj rad. Koautor je scenarist dva međunarodno nagrađivana dokumentarna filma sa ratnom tematikom. Bavi se publicističkim radom.

Godinama su se okretala glava a onda se ispostavilo da je više od 14 hiljada ljudi dobilo potvrdu o nekažnjavanju.
Ko i kako može obavljati medicinsku metodu koja spada u domen ʽmale hirurgijeʼ, a predstavlja metodu ʽpuštanja krviʼ?
Nikola Mačkić je bio hrabri profesor kragujevačke gimnazije, koji je 1941.godine izabrao časnu smrt sa svojim učenicima.
Vrijeme desetkuje porodice žrtava i svjedoke zločina, posljednju iskru nade da će zločinci biti kažnjeni.
Većina sportista svjesna je da im u uvjetima tržišne konkurencije ne pomaže ʽslavaʼ, već se ponašaju kao poduzetnici.
Slučajevi ʽMemićʼ i ʽDragičevićʼ ogolili su praksu sumnjivih istraga, u koje su se upleli neformalni centri moći.
Oglasi