Mark LeVine

Mark LeVine je profesor historije Bliskog istoka na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu i istaknuti gostujući profesor u Centru za bliskoistočne studije na Univerzitetu Lund u Švedskoj. 

Pokušajima da ušutkaju cijelu generaciju egipatske vođe utiru put budućnosti sa mnogo više nasilja.
Oglasi