Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili je pisac, politički aktivista i osnivač međunarodne NVO Evropske alternative.

Novi model objedinjuje lažnu socijalnu skrb, uvećani nacionalizam i kompenzatorni probiznis pristup.
Oglasi