Lorenzo Kamel

Lorenzo Kamel je vanredni profesor historije na Univerzitetu u Torinu i direktor istraživačkog odjela IAI-ja.

Ubijeni iranski general je proizvod istih historijskih događaja koji su ograničili narodni suverenitet i demokratiju.
Oglasi