Khurshid Daly

Khurshid Daly je sirijski novinar. Diplomirao je žurnalistiku na Univerzitetu u Siriji 1991. godine.

Ako je ovo za Armence nacionalno, političko i sveto pitanje, Turcima je to pitanje ne samo prošlosti, već budućnosti.
Oglasi