Khalid Albaih

Khalid Albaih je crtač političkih karikatura sudanskog porijekla, rođen u Rumuniji. Piše tekstove iz oblasti kulture i trenutno živi u Danskoj.

Milijarde ljudi poznaju restrikcije, represiju i uskraćivanje cijeli svoj život.
Oglasi