Kamilah A Pickett

Kamilah A Pickett, JD, urednica je političke sekcije na portalu Sapelo Square.

Trumpova dosjetka odražava bjelačku supremacističku želju da drže Afroamerikance u poziciji potčinjenosti i slabosti.
Oglasi