Joseph Massad

Joseph Massad predaje savremenu arapsku politiku i intelektualnu historiju na Univerzitetu Columbia u New Yorku.

Palestinska uprava ima još vrlo malo toga ponuditi Izraelu i SAD-u i to je odlučujući faktor u njenom preživljavanju.
Oglasi