John Dugard

John Dugard je profesor međunarodnog prava i autor detaljne studije o zakonu aparthejda (Ljudska prava i  pravni poredak Južnoafričke Republike, 1978). Od 2001. do 2008. godine bio je specijalni izvještač UNHCR-a o ljudskim pravima na Okupiranoj palestinskoj teritoriji.

 

Izraelski aparthejd nije drugačiji od onog koji je vladao u Južnoj Africi - i u pogledu politika, i po brutalnosti.
Oglasi