Piše: Jasmin Redžepi - Ništa nismo naučili iz historije, jer, da jesmo, ne bi bilo mrtve djece u ruševinama.
Piše: Jasmin Redžepi Već osam mjeseci je 130 izbjeglica zatočeno u Đevđeliji bez pravnog statusa.
Na Gradskom groblju u Velesu održana je komemoracija za 14 izbjeglica žrtava željezničke nesreće prije godinu dana.
Poveo sam trogodišnju kćerku da se igra sa izbjeglicama, a na kraju me upitala - gdje je njjihova kuća?
Postoji li u rječniku riječ za izbjegličke familije koje dijele isti šator i nadaju se milosti Evrope?
Oglasi