Ivana Marić

Ivana Marić se bavi praćenjem i komentiranjem političkih zbivanja u BiH. Područja zanimanja su joj politički marketing, politička psihologija, izborne kampanje, politička propaganda, odnosi s javnošću, reforma Ustava BiH, javna uprava i lokalna samouprava. Zvanje magistrice nauka stekla je na studiju Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pred BiH je dugotrajan period pregovaranja, nadmudrivanja, opraštanja, varanja i pozivanja prijatelja upomoć.
Šta nakon razgovora o neophodnosti usvajanja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
U nekoliko dana plenum je primjenom nedemokratskih principa stvorio imidž gori od onoga koji imaju političari.
Oglasi