Ismail Ćidić

Ismail Ćidić je predsjednik organizacije Bosnian Advocacy Center. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Duke univerzitetu, SAD.

Oglasi