Ibrahim Ozdemir

Ibrahim Ozdemir je renomirani ekološki aktivista i profesor filozofije na Univerzitetu Uskudar u Turskoj.

Muslimani već imaju okolišni okvir koji trebaju pratiti. On je ukorijenjen u islamu.
Oglasi