Ibrahim Fraihat

Ibrahim Fraihat je akademik i istraživač, viši saradnik za vanjsku politiku na Brookings Centru u Dohi, profesor u oblasti rješavanja međunarodnih konflikata na Univerzitetu Georgetown. Autor je knjige ''Nedovršene revolucije'' (Yale University Press, 2016.) Doktorsku disertaciju iz oblasti međunarodnih sporova odbranio je na Univerzitetu George Mason u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Oglasi