Haris Imamović

Haris Imamović je glavni urednik sarajevskog književnog časopisa Sic. Saradnik je podlistka 'Beton' u dnevnom listu Danas, radio u BH Danima kao lektor, pisao za E-novine.

U etničkim konglomeratima, građaninu se može desiti da je niotkud, jer je odasvud, da nema zavičaj, jer ih ima više.
Piše: Haris Imamović Čovjek, koji se nalazi u bijednom stanju i okruženju ne može a da ne osjeti nezadovoljstvo, mržnju...
Oglasi