Danas su teorije zavjera postale istinski - opijum za mase.
Uz pomoć administracije aktuelnog američkog predsjednika, saudijski režim nam pokušava prodati novu lažnu istragu.
Ako istina nije istina, kako kaže Trumpov pravni consigliere, onda je neizbježni zaključak da je Giuliani nosorog.
U svome posljednjem filmu, Spike Lee kao da pati od kratkovidnog provincijalizma.
Zaostavština Johna McCaina oslikava interne suprotnosti američkog imperijalnog iskustva.
Naipaul je utjelovio šta je evropski kolonijalizam, rasistički do same srži svoje logike, učinio cijelom svijetu.
Oglasi