Guma El-Gamaty

Guma El-Gamaty je libijski akademik i političar.

I interni i eksterni sudionici su potkopavali UN-ova nastojanja da održi politički proces u Libiji na životu.
Oglasi