Gordana Momčilović

Gordana Momčlilović je rođena u Subotici. Bavi se dokumentarnim filmom,  a autorka je i nekoliko tv-serijala sa temama iz ekologije, ženskog preduzetništva, problema osoba sa smetnjama u razvoju. Primarno obrazovanje je stekla u oblasti arhitekture, a sad studira antropologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi u Staroj Pazovi.

Tamara Grujić dobitnica je brojnih nagrada zbog svog rada sa ugroženim građanima Srbije...
Rano jesenje jutro. Izmaglica skriva reku od pogleda. Vazduh je pun mirisa kiše koja je noćas padala. Sve je žuto i...
Piše: Gordana Momčilović - Od drveta do drveta razapeti su kanapi s raznobojnim, trouglastim 'zastavicama', a uz...
Stari zanati korišteni su kako bi se istakao folklorni dio etničkog identiteta a ne razmišlja se o njegovom potencijalu.
Crkva Snežne gospe na ulazu u Petrovaradin, kod ovdašnjeg življa poznatija je kao Crkva na tekijama.
Piše: Gordana Momčilović - Arhitektica Dragana Kojičić u Mošorinu vodi radionice'zemljane arhitekture'.
Oglasi