Gordana Momčilović

Gordana Momčlilović je rođena u Subotici. Bavi se dokumentarnim filmom,  a autorka je i nekoliko tv-serijala sa temama iz ekologije, ženskog preduzetništva, problema osoba sa smetnjama u razvoju. Primarno obrazovanje je stekla u oblasti arhitekture, a sad studira antropologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi u Staroj Pazovi.

Milica je doktorant na odjeljenju za filozofiju, sa znanjem engleskog, francuskog, španskog i perzijskog jezika.
Piše: Gordana Momčilović - U Prvom svjetskom ratu vodile su se i diplomatske bitke u evropskim prestonicama.
Piše: Gordana Momčilović - Od specifičnog duha multikulturalne Vojvodine za deceniju ili dve neće ostati ništa.
Piše: Gordana Momčilović - Mrak je sve veći, a mi u sve većem strahu da ne napravimo pogrešan korak.
Piše: Gordana Momčilović - Kmetija Kuren jedna je od brojnih farmi čiji su se vlasnici posvetili seoskom turizmu.
I baš tu kod susreta Tise i Dunava, dolazim na početnu tačku – krčedinsku adu, i na priču o čudotvornom magarećem mleku.
Oglasi