Gordana Momčilović

Gordana Momčlilović je rođena u Subotici. Bavi se dokumentarnim filmom,  a autorka je i nekoliko tv-serijala sa temama iz ekologije, ženskog preduzetništva, problema osoba sa smetnjama u razvoju. Primarno obrazovanje je stekla u oblasti arhitekture, a sad studira antropologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi u Staroj Pazovi.

Piše: Gordana Momčilović - Od drveta do drveta razapeti su kanapi s raznobojnim, trouglastim 'zastavicama', a uz...
Stari zanati korišteni su kako bi se istakao folklorni dio etničkog identiteta a ne razmišlja se o njegovom potencijalu.
Crkva Snežne gospe na ulazu u Petrovaradin, kod ovdašnjeg življa poznatija je kao Crkva na tekijama.
Piše: Gordana Momčilović - Arhitektica Dragana Kojičić u Mošorinu vodi radionice'zemljane arhitekture'.
Piše: Gordana Momčilović - Na obali Dunava, u Belegišu, živi čovjek- enciklopedija, nekadašnji odbojkaški...
Piše: Gordana Momčilović - Dok mnogi hrle u grad, jedna doktorica i jedan slikar zamijenili su ga selom i rijekom.
Oglasi