Ma koliko da su kompanije zadužene, privatna imovina vlasnika i osnivača ostaje uglavnom nedirnuta.
Naziv igre Uzmi račun i pobedi ostavlja malo gorak ukus, i indirektno govori da je onaj ko ima više sreće, pobjednik.
Kompanije koje kupuju ovakve monopoliste i interesi građana uvijek su na suprotnim stranama.
Danas se kubanska privreda postepeno otvara, pa se polako pojavljuju investicije, poput novih luka i hotela.
Radi se o posjeti predstavnika međunarodne banke zemlji koja nije sposobna samostalno brinuti o svojim finansijama.
Transatlansko trgovinsko i investiciono partnerstvo bi trebao dozvoliti slobodnu proizvodnju i promet GMO u Evropi.
Oglasi