Goran Mišić

Goran Mišić je dugogodišnji novinar i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Kao urednik, redaktor i novinar radio u Blicu, Našoj Borbi i Borbi, a povremeno ili stalno sarađivao sa više beogradskih i sarajevskih medija. Danas radi kao slobodni novinar.

Pola vijeka od premijere ʽKoseʼ jedna tribina i brojne fotografije, replike i kostimi svjedoče o duhu bunta i slobode.
Da li će oni za koje je predsjednik nebrojeno puta izrekao najpogrdnije uvrede zagristi udicu i vratiti se u parlament.
Kakva je sudbina pregovaračkog procesa Beograda i Brisela koji je evidentno zapao u krizu kojoj se ne nazire kraj?
Kada se koristi izraz srpski, a kada srbijanski: Ogled o (zlo)upotrebi prisvojnih pridjeva sa nastavcima -ski i -čki.
Priča o Albancu i Srpkinji iz Beograda koji su zajedno pretrpjeli najstrašniji verbalni linč, iako se uopšte ne poznaju.
Goran Mišić - Nedin jedini grijeh bio je i ostao jedan: davno se izdigla iznad svake čaršije, pa makar se ona zvala i...
Oglasi