Firas Al-Saqqal

Firas al-Saqqal je profesor na turskom univerzitetu, magistar islamskih i arapskih nauka.

U našoj modernoj povijesti izučavali smo različite forme okupacije, tutorstva i protektorata: francuskog, britanskog,...
Oglasi