Erika Wilson

Erika Wilson je profesorica prava na Pravnom fakultetu pri Univerzitetu Sjeverna Karolina.

Neonacisti i borci za nadmoć bijelaca više ne skrivaju lica jer više ne strahuju zbog posljedica.
Oglasi